SHOGoiN CELLBLAST

Statistics
The number of records

H. sapiens
HiSeq2000: 716
HiSeq2500: 640
NextSeq500: 328
MiSeq: 140
GenomeAnalyzerIIx: 8

M. musclus
HiSeq2000: 2,152
HiSeq2500: 1,368
NextSeq500: 32
MiSeq: 44